Waardering van medewerkers

Wist je dat volgehouden waarderingsbeleid niet alleen het engagement of de bevlogenheid van je medewerkers verhoogt, maar bovendien ook de bedrijfsresultaten verbetert? Onze programma's gaan voorbij aan de standaard Comp & Ben oplossingen en hebben hun positieve impact op medewerkersgedrag en organisatiecultuur al vaak bewezen.

Loyaliteit van klanten

Door je te helpen verbinding te creëren met klanten en tussenpersonen en hen te belonen, jagen we samen de klantentrouw omhoog en verzamelen we tegelijk waardevolle klantinformatie. Onze flexibele Loyaliteitsprogramma's boosten de klantenwerving en -retentie, de aankoopfrequentie, de klantwaarde en daarbij de omzet.